Tefsir Ne Anlama Gelir?

Tefsir Ne Anlama Gelir?

PAYLAŞ
Tefsir, Arapça bir ifadedir. Genel olarak açıklamak, yorumlamak anlamına gelir. Terim anlamıyla tefsir, Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetlerin ve surelerin iniş sebepleri dikkate alınarak açıklanması ve yorumlanmasıdır. Kur’an’ın ayet ve surelerinin açıklaması ve yorumu yapılırken dini kaynaklar, Arapça dilbilgisi kuralları, bilimsel ve toplumsal teoriler, o dönemki toplumun yaşadığı sosyal ortam gibi esaslar göz önünde bulundurulur.
Yorumlar akla ve bilimsel verilere dayanarak yapılırsa Dirayet Tefsiri adını alır. Şayet yorumlamalar hadis ve diğer alimlerin rivayetlerine dayanarak yapılırsa Rivayet Tefsiri denilir. Tefsir konusunda bilgi sahibi olabilmek için iyi bir eğitim almak şarttır. Ayrıca tefsir kaynaklarını yakından takip ediyor olmak sayesinde de bu alanda bilgi sahibi olabilirsiniz.
PAYLAŞ